Cechy dziecka z aspergerem – objawy zaburzenia

Zespół Aspergera częściej dotyka chłopców niż dziewczynki. Jest to zaburzenie o charakterze łagodnym ze spektrum autyzmu. Jakie cechy dziecka z aspergerem są najszybciej dostrzegane przez rodzinę oraz otoczenie?

Mały specjalista

Dzieci, które mają zespół Aspergera, bardzo często są obsesyjnie zainteresowane jednym tematem. Staje się on dla nich najważniejszy. Mogą przytoczyć wiele faktów, które znają wyłącznie specjaliści z danej dziedziny.

Równocześnie z dużym zainteresowaniem konkretnym tematem idzie brak zainteresowania innymi dziedzinami. Najczęściej są to dzieci, które mają problemy w kontaktach z rówieśnikami. W szkole często uważane są za dziwnych i nie są w stanie dopasować się do żadnej grupy.

Dzieci z aspergerem bardzo często interesują się dinozaurami, koleją, rozkładami jazdy pociągów, autobusów czy samolotów. Często również interesuje je matematyka, medycyna czy chemia.

Życie brane dosłownie

Charakterystyczne cechy dziecka z aspergerem to również problemy w wyrażaniu się oraz rozumieniu mowy. Są to dzieci, które każdy przekaz werbalny przyjmują dosłownie. Ironia, sarkazm, żart czy metafora są dla nich zupełnie niezrozumiałe. Jest to powodem problemów w socjalizacji z grupą.

Dzieci z zespołem aspergera często wyrażają się w sposób specjalistyczny. Ich wiedza z konkretnego tematu pozwala na przekazywanie tego, co wiedzą w sposób niemal akademicki. Nie są w stanie zauważyć, czy osoba, do której się zwracają jest zainteresowana ich wywodem czy nie.

Charakterystyczne cechy dziecka z aspergerem to również mowa niedbała, która utrudnia zrozumienie, co dziecko chce przekazać. Połykanie głosek, jąkanie, szybka artykulacja, czy zaburzenia artykulacji to kolejny problem, który utrudnia porozumiewanie się dziecku z grupą.

Język ciała = język obcy

Dzieci z zespołem aspergera mają również problemy komunikacyjne, które dotyczą ich małej wrażliwości na język ciała. Dzieci te często nie umieją nawiązać kontaktu wzrokowego, nie patrzą na twarz rozmówcy, co powoduje, że nie rejestrują mimiki. Nie zwracają uwagi na ton głosu, pauzy czy gesty osoby mówiącej.

Często przez rówieśników uznawana są za oschłe, sztywne, nienaturalne czy oziębłe. Nie tylko nie umieją zastosować przekazu niewerbalnego, ale również nie rozumieją go u innych osób.

Rutyna jest dobra

Charakterystyczne cechy dziecka z aspergerem to również trudność w zaakceptowaniu zmian. Każda zmiana jest dużym problemem. Rutyna, uporządkowany tryb życia pozwalają funkcjonować dzieciom z aspergerem bez większych problemów. Natomiast każde odstępstwo od ustalonego grafiku urasta do rozmiarów katastrofy, co może w dzieciach budzić wycofanie lub wprost przeciwnie – agresję.

Dla dziecka z zespołem aspergera ważne jest również skończenie rozpoczętej czynności. Każde jej przerwanie stanowi duży problem. Pochłonięcie jedną czynnością prowadzi do zaniedbań w innych kierunkach.

Rutyna, powtarzalność planu dnia daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Zaburzenie tego planu jest katastrofą, z którą dziecku bardzo trudno się uporać i ją zrozumieć.