Wysokie ciśnienie w ciąży

Wysokie ciśnienie w ciąży jest bardzo częstym powikłaniem i może dotyczyć aż 10 % kobiet ciężarnych. Warto więc wiedzieć, jakie są jego objawy i kiedy należy niezwłocznie udać się do szpitala.

Nadciśnienie w ciąży – czym jest i jakie są jego przyczyny?

Wysokie ciśnienie u kobiet w ciąży możemy podzielić na przewlekłe, które rozpoznawane jest zazwyczaj przed ciążą, jak również do 20. tygodnia ciąży oraz na ciśnienie wywołane ciążą. Natomiast w drugim rodzaju może dochodzić do stanu przedrzucawkowego.
Do chwili obecnej nie ustalono jeszcze przyczyn powstawania nadciśnienia w ciąży, jednak niektórzy sądzą, że ma to związek z nieprawidłową implantacją trofoblastu.

Jakie są czynniki wystąpienia stanu przedrzucawkowego?

Do głównych czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego oraz stanu przedrzucawkowego zaliczamy:
– toczeń układowy
– cukrzyca przedciążowa
– choroba nerek
– nadciśnienie tętnicze w przebytej już ciąży
– nadciśnienie tętnicze przewlekłe
– zespół antyfosfolipidowy
Warto wiedzieć, że podczas badania USG można obliczyć ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Należy jednak pamiętać, że tyczy się to tylko kobiet ciężarnych w pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli lekarz wyliczy podwyższony stan, kobieta ciężarna otrzyma dawkę kwasu acetylosalicylowego, który może zmniejszyć ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego aż o 80%. Kobietom ciężarnym, które są w grupie ryzyka, również powinno podać się ten preparat.

W jaki sposób należy zadbać o ciążę podczas nadciśnienia?

Wszystkie kobiety, które mają problem z wysokim ciśnieniem, powinny przed planowanym zajściem w ciąże postarać się o jego uregulowanie lekami, które będą bezpieczne dla płodu. W tym celu należy wybrać się do lekarza, aby dobrał odpowiednie leki. Ciężarna kobieta w ciąży, która posiada nadciśnienie, jest również pod opieką perinatologa, kardiologa oraz hipertensjologa. Taki zespół specjalistów czuwa nad przebiegiem ciąży, aż do samego rozwiązania.

Jak rozpoznać wysokie ciśnienie u kobiet w ciąży?

Należy wiedzieć, że istnieją trzy normy ciśnienia tętniczego, do których zaliczamy:
– ciśnienie prawidłowe, czyli do 130/85
– ciśnienie prawidłowe wysokie do 139/89
– prawdopodobne nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90
Aby rozpoznać rodzaj ciśnienia wysokiego należy po dwukrotnym zmierzeniu uzyskać wynik powyżej 140/90 mm Hg. Warto wiedzieć aby pomiary wykonywać w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci i spokojni. Leczenie wysokiego ciśnienia polega na utrzymaniu wartości między 110/81, a 134/85 mm Hg, w tym celu kobieta w ciąży musi co dzień wykonywać pomiary ciśnienia oraz stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Kiedy bezzwłocznie udać się do szpitala?

Jeśli u ciężarnej kobiety pomiar przekroczy 160/110 lub nawet mniej, ale występują, któreś z objawów jak np.:
– ból w nadbrzuszu
– mroczki czy zaburzenia widzenia
– ból głowy
– nudności
należy niezwłocznie udać się do szpitala, gdzie z pewnością zastosowane zostaną dożylne środki obniżające ciśnienie.

Pamiętajmy, że stan przedrzucawkowy, który niestety nie poddaje się leczeniu, jest powodem do natychmiastowego zakończenia ciąży poprzez cesarkie cięcie, ponieważ zagraża życiu kobiety i jej nienarodzenemu dziecku.