Jak liczyć ruchy dziecka i dlaczego jest to tak ważne?

Ciąża to dla każdej kobiety bardzo wyjątkowy czas. Cechuje go zwykle niepewność związana z tymi niewątpliwie istotnymi zmianami, które towarzyszą pojawieniu się malca w dość ustabilizowanym dotychczas życiu. Ponadto, czas ten wypełniony jest troską o zdrowie dziecka, a jego przejawem może być obserwowanie jego całodobowej aktywności.

Ruchy dziecka

Obserwacja ruchów dziecka dostarcza cennych informacji na temat jego dobrostanu oraz informuje o ewentualnych nieprawidłowościach. Dzięki temu możliwe jest zatem wczesne stwierdzenie zmian, które prawidłowo zdiagnozowane mogą podlegać leczeniu już na etapie życia płodowego.

Pierwsze ruchy dziecka

Pierwsze ruchy dziecka są dla każdej przyszłej matki ogromnym przeżyciem emocjonalnym. Są one bardzo delikatne i przynajmniej z początku dość często mylone z fizjologicznym przemieszczaniem się treści żołądka lub jelit. Są one wyczuwalne od około 20. tygodnia, choć niepierworódki są je w stanie odczuć już nawet kilka tygodni wcześniej. Różnica ta wynika z faktu większego rozluźnienia mięśni w okolicy macicy u kobiet, które już wcześniej rodziły. Ponadto, kobiety szczupłe zazwyczaj wyczuwają ruchy dziecka szybciej niż te, które posiadają nadprogramowe kilogramy.

Jak liczyć ruchy dziecka?

Z uwagi na to, że codzienna aktywność ciężarnej oraz jej stan emocjonalny przekłada się na aktywność dziecka liczenie ruchów dziecka powinno obywać się w zbliżonych warunkach. Należy bowiem pamiętać o tym, że zdenerwowanie matki przekłada się na wyższą aktywność dziecka, natomiast rytmiczny spacer skutecznie ukołysze je do snu. Aby zatem prawidłowo policzyć ruchy dziecka po 30. tygodniu ciąży należy położyć się na boku oraz przez godzinę obserwować i liczyć każde przemieszczanie się malca. Przyjmuje się, że ilość ta powinna wynosić około cztery, a jeśli nastąpi ona w krótszym czasie warto odnotować ten fakt. Może on spowodowany na przykład zjedzonym uprzednio posiłkiem oraz wzrostem poziomu glukozy we krwi.

Jak liczyć ruchy dziecka metodą Cardiff?

Metoda ta jest jedną z powszechnie stosowanych metod liczenia ruchów płodu przez kobiety niemal na całym świecie. Jest ona szczególnie polecana przez lekarzy i polega na codziennym liczeniu ruchów płodu pomiędzy godziną 9.00 a 21.00. Wyniki obserwacji powinny być zapisywane na specjalnej karcie. Podczas pomiarów przykłada się szczególną uwagę do stwierdzenia godziny, podczas której wyczuwany jest dziesiąty ruch dziecka. Godzina ta powinna wystąpić we wskazanym przedziale czasu. Wyniki przedstawiane są na wykresie, którego linia początkowo powinna wznosić się, a następnie opadać. Oznacza to, że na wczesnym etapie ciąży poranna aktywność dziecka jest coraz większa, a wraz z jej rozwojem zmniejsza się. Wynika to przede wszystkim z coraz większych rozmiarów dziecka oraz jego utrudnionego przemieszczania się. Wyniki obserwacji powinny być konsultowane z lekarzem podczas regularnych wizyt kontrolnych. Należy również pamiętać o tym, że brak ruchów przez 10 godzin, jak i nadmierna aktywność dziecka jest wskazaniem do kontroli.